Welcome to  {{ siteCtrl.appService.consultant.DisplayName }} {{ siteCtrl.appService.consultant.DisplayName2 }}'s shop - SHOP NOW
X

Πολιτική απορρήτου

H Nutrimetics Αυστραλίας Pty Ltd (ABN 19 116 205 237) και η Nutrimetics
International (Νέας Ζηλανδίας) Ltd. ABN 19 116 205 237 (συλλογικά, Nutrimetics)
New Image Health Sciences Greece Single Member PC δεσμεύονται να
προστατεύουν το απόρρητό σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον
τρόπο με τον οποίο η Nutrimetics συλλέγει, κατέχει, χρησιμοποιεί και εμφανίζει τις
προσωπικές σας πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν
πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, όπως το όνομά σας. Η παρούσα πολιτική
απορρήτου αποτελεί μέρος και υπόκειται στη νομική δήλωση της Nutrimetics
https://nutrimetics.com/legal-statement και ισχύει για τη χρήση των δικτυακών τόπων
της Nutrimetics Αυστραλίας Pty Limited (ABN 19 116 205 237) και της Nutrimetics
International (Νέα Ζηλανδία) Ltd στη διεύθυνση nutrimetics.com. Αυτό περιλαμβάνει
τη χρήση οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων της Nutrimetics μέσω ιστοσελίδων.

Επισκόπηση
Συλλέγουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε και εμφανίζουμε τις προσωπικές σας
πληροφορίες για την εκτέλεση των επιχειρηματικών μας λειτουργιών. Αυτές
περιλαμβάνουν.
• τα Nutrimetics Εργαστήρια Ομορφιάς, τα Ενημερωτικά μας Δελτία και τα
Προγράμματα Επιβράβευσης,
• τη διεξαγωγή πωλήσεων και τεχνικών μάρκετινγκ μέσω καναλιών όπως:
• Εμπορικά Κέντρα;
• Αγορές
• Εκθέσεις
• Διαγωνισμοί και Προωθητικές Ενέργειες,
• τη διεξαγωγή των γενικών επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
• Τη διαχείριση των Συμβούλων Ομορφιάς μας και όσων
ενδιαφέρονται να γίνουν Σύμβουλοι Ομορφιάς, τη διερεύνηση και
επίλυση τυχόν παραπόνων ή ζητημάτων που έχετε με τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες μας, και την Απάντηση στα ερωτήματά σας που
λαμβάνετε μέσω της ιστοσελίδας μας, της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης
Πελατών ή των Συμβούλων Πωλήσεων, και τη Συμμόρφωση με τους
ισχύοντες νόμους.
Εάν δώσετε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή επιλέξετε να μην παρέχετε καμία
πληροφορία, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε με τον
τρόπο που ζητάτε.

Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε
Συλλέγουμε κυρίως προσωπικές πληροφορίες για εσάς όταν μας τις δίνετε:
παραγγέλλοντας τα προϊόντα μας, συμπληρώνοντας μια φόρμα και υποβάλλοντάς
την σε εμάς μέσω ταχυδρομείου, διαδικτυακά ή μέσω ενός από τους Συμβούλους
μας, καλώντας την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας, δηλώνοντας
συμμετοχή σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους
διαγωνισμούς, τις έρευνες ή άλλες εκδηλώσεις μας ή συμμετέχοντας ή κάνοντας
αίτηση συμμετοχής ως ένας από τους Συμβούλους μας. Η φύση των προσωπικών
πληροφοριών που συλλέγονται και διατηρούνται από τη Nutrimetics εξαρτάται από
τη σχέση σας μαζί μας και συνήθως περιλαμβάνει το όνομά σας, τη διεύθυνση
χρέωσης και αποστολής, την ηλικία, τον αριθμό λογαριασμού, τα στοιχεία
επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου, του φαξ και του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, τις πληροφορίες αγοράς
(συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, του ποσού και των προϊόντων), το
ιστορικό πωλήσεων και εγγραφών, το ιστορικό κερδών από τη δραστηριότητα της
Nutrimetics και τις ιεραρχικές σχέσεις. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με
εσάς από τις έμμεσες αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της
δραστηριότητας στον ιστότοπο (όπως ο αριθμός των χρηστών που επισκέπτονται
τους ιστότοπούς μας, η ημερομηνία και η ώρα των επισκέψεων, ο αριθμός των
σελίδων που έχουν προβληθεί, τα πρότυπα πλοήγησης, ποια χώρα και ποια
συστήματα χρησιμοποίησαν οι χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση στους
ιστότοπους και, όταν εισέρχονται στους ιστότοπούς μας από άλλον ιστότοπο, η
διεύθυνση του εν λόγω ιστότοπου, μέσω της χρήσης “cookies”). Αυτές οι
πληροφορίες από μόνες τους δεν ταυτοποιούν ένα άτομο, αλλά παρέχουν στη
Nutrimetics στατιστικά στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την
ανάλυση και τη βελτίωση των ιστοτόπων μας. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά
με τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, το εθνικό υπόβαθρο ή τις σεξουαλικές
προτιμήσεις κανενός.

Χρήση και Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
Μοιραζόμαστε και αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους
παρόχους υπηρεσιών μας (οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν προμηθευτές
τεχνολογίας πληροφοριών, προμηθευτές επικοινωνίας, τους επιχειρηματικούς μας
εταίρους και τους οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας και τους
συμβούλους πωλήσεων, προκειμένου να σας παρέχουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες
μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μας βοηθούν σε δραστηριότητες όπως:
επεξεργασία πιστωτικών καρτών, επεξεργασία παραγγελιών και υποστήριξη
πωλήσεων, παραδόσεις, διαχείριση δεδομένων, διαχείριση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και διανομή αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενδέχεται
επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους που μας
βοηθούν στη διεξαγωγή διαγωνισμών, προωθητικών ενεργειών και κληρώσεων για
τους πελάτες μας. Όλοι οι προμηθευτές μας ενεργούν για λογαριασμό της
Nutrimetics και δεν διευκολύνουν τους δικούς τους εμπορικούς στόχους κατά την
επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Παρόλο που ενδέχεται να
παρέχονται προσωπικές πληροφορίες σε αυτούς τους προμηθευτές για να
μπορέσουν να εκτελέσουν τα συμφωνηθέντα καθήκοντά τους, οι εμπλεκόμενοι
οργανισμοί-προμηθευτές δεσμεύονται από ειδικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας και
μη αποκάλυψης. Επιπλέον, η Nutrimetics λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις
υποχρεώσεις της για την προστασία των πληροφοριών των Συμβούλων και των
πελατών και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεργαζόμαστε μόνο με
ηθικούς προμηθευτές που μοιράζονται και επιδεικνύουν την ίδια στάση. Εφόσον
συναινείτε να το πράξουμε, οι προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν
εντός του ομίλου Tupperware, όπου θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.
Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για τη
διεξαγωγή των συναλλαγών, την εξυπηρέτηση των παραγγελιών, την καταβολή
εκπτώσεων και μπόνους και την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, ώστε
να κάνουμε τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές με τη Nutrimetics και γενικά με τον
όμιλο Tupperware ευχάριστες και ικανοποιητικές. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις
προσωπικές σας πληροφορίες στο εξωτερικό. Η τοποθεσία μπορεί να ποικίλλει,
αλλά περιλαμβάνει την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ελλάδα. Η Nutrimetics
δεσμεύεται να μην πουλήσει, ενοικιάσει ή ανταλλάξει τις προσωπικές σας
πληροφορίες. Δεν θα αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, εκτός εάν η
αποκάλυψη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των
περιπτώσεων όπου:The disclosure is required by law (e.g. the Australian
Taxation Office and the New Zealand IRD have the power to order us to
disclose information on your account/s);
• Η αποκάλυψη επιτρέπεται από το νόμο (π.χ. για την προστασία των
συμφερόντων μας ή όταν έχουμε υποχρέωση προς το κοινό να
αποκαλύψουμε)- ή έχετε συναινέσει στην αποκάλυψη των
πληροφοριών που σας αφορούν.

Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών
Η Nutrimetics δεσμεύεται να διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες που μας
παρέχετε ασφαλείς και θα λάβουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για την προστασία
των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση.
Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών
σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων κρυπτογράφησης και ελέγχου
ταυτότητας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ή την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μας παρέχετε και είστε υπεύθυνοι να
διασφαλίσετε ότι οι κωδικοί πρόσβασης και οι πληροφορίες του λογαριασμού σας
παραμένουν ασφαλείς.

Πρόσβαση και Διόρθωση των Προσωπικών Πληροφοριών
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που
διατηρούμε για εσάς, επικοινωνώντας με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου online@nutrimetics.com.au ή του τηλεφώνου
2103510226. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας
πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Για να μας βοηθήσετε σε
αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν αλλάξουν κάποια από τα στοιχεία
που έχετε δώσει. Επιπλέον, εάν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς
δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου online@nutrimetics.com.au ή τηλεφώνου
2103510226 και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διορθώσουμε τις
πληροφορίες.

Παράπονα
Εάν επιθυμείτε να παραπονεθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η Nutrimetics
χειρίστηκε τις προσωπικές σας πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της
περίπτωσης που πιστεύετε ότι υπήρξε παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων περί
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
επικοινωνίας που παρέχονται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Όταν
επικοινωνείτε μαζί μας για την καταγγελία σας, παρακαλούμε να αναφέρετε:
• Το όνομά σας, τον αριθμό Συμβούλου, τη διεύθυνση ή/και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φύση του παραπόνου σας και κάθε άλλη
πληροφορία που θα μας βοηθήσει στην επίλυση του παραπόνου σας.
Θα αναγνωρίσουμε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή
της αλληλογραφίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα σας ενημερώσουμε
επίσης για τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του παραπόνου σας.

Διαφημιστικό υλικό μέσω email & SMS – opt out
Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την επιλογή του χρήστη να εξαιρεθεί από τις
δραστηριότητες επικοινωνίας μάρκετινγκ της Nutrimetics. Σε περίπτωση που
αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ ή διαφημιστικό
υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Nutrimetics, στείλτε μας email στη
διεύθυνση online@nutrimetics.com.au. Φροντίστε να συμπεριλάβετε το όνομα, τη
διεύθυνση και τους αριθμούς λογαριασμού σας ή ακολουθήστε τις οδηγίες σε κάθε
επικοινωνία που λαμβάνετε για να διαγραφείτε από τη λίστα επικοινωνίας μας.
Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας μας και να εξαιρεθείτε
από τη λήψη τόσο email όσο και SMS, συνδεόμενοι στο N-Central. Μόλις εισαγάγετε
τα στοιχεία σύνδεσής σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Πηγαίνετε στο
Προφίλ >> Το προφίλ μου >> Επιλέξτε Αποποίηση από τα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της εταιρείας >> Επιλέξτε Αποποίηση από τα μηνύματα SMS της
εταιρείας. Συνδεθείτε στο N-Central για να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας
σας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Η Nutrimetics μπορεί να προβαίνει σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
από καιρό σε καιρό για οποιονδήποτε λόγο. Θα δημοσιεύουμε τις εν λόγω αλλαγές
στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας σχετικά με το Απόρρητο
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική
Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών
μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
online@nutrimetics.com.au ή τηλεφωνικά στο 2103510226.
Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι
online@nutrimetics.com.au

Nutrimetics Αυστραλία

Level 5
436-484 Victoria Road
Gladesville NSW 2111
Australia

Τηλ: 02 8026 0507

Email: Online@nutrimetics.com.au

Nutrimetics Νέα Ζηλανδία

24 Lorien Place
East Tamaki
Auckland
New Zealand

Τηλ: 0800 403 503

Email: Online@nutrimetics.com.au

Nutrimetics  Ελλαδα 

Ηρώων Πολυτεχνείου 1

& Λεωφόρος Μαραθώνος

Γέρακας 15344 Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. 210 3510226

Email: grsupport@newimage.eu

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

© 2023 Nutrimetics Pty Ptd. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.